วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

สอบปฏิบัติ วิชาการพัฒนาเว็บฯในงานธุรกิจ

สอบปฏิบัติ ครั้งที่ 1
การสร้างฐานข้อมูล

ให้นักศึกษาใช้ PHPMyadmin สร้างฐานข้อมูลดังนี้

Database : Thaibank
Table : Personal


โดยการกรอกรายการ เพียง 2 รายการเท่านั้น